Projekt 14201 Pågående ”Från grind till grind”; Hur skapar vi cirkulära ballastprodukter

Projekttid

Sammanfattning

Stora mängder projektgenererade överskottsmassor uppkommer i samband med infrastruktur och byggprojekt. Men av de material som säljs i Sverige så utgör återvunna material bara en bråkdel. Mycket tyder nu på att Sverige är på väg mot ett skifte, där fler och fler aktörer aktivt driver mot en ökad cirkulering av överskottsmassor. Branschen som idag levererar ballast behöver samarbeta och gå före för att ta fram ett gemensamt förhållningssätt för bearbetning och produktifiering av överskottsmassorna.

Detta för att möta en framtida efterfrågan av återvunnen ballast Syftet med projektet är att ge en konkret och tillämpbar vägledning för hela byggbranschens verksamhet. Vägledningen ska ge en gemensam metodik för cirkulär masshantering i industriell skala där schaktmassor används som spårbara konstruktionsmaterial efter uppgradering och kvalitetssäkring.

Målsättningen med projektet är att ta fram underlag till en sådan vägledning. I förlängningen är målet är att utveckla en branschgemensam handbok och standard hur projektgenererade överskottsmassor kan hanteras som en resurs och öka återanvändningen i praktiken.

Projektansvarig
  • NCC Industry AB
Projektledare
Relaterade projekt