Projekt 13332 Avslutat Uthålligt bergbyggande genom optimering av sprutbetongförstärkningar för hårt berg – utprovning av fältmetod för kontroll och mätning

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar
Informationsblad

Sammanfattning

En föreslagen fältmetod för kontroll och mätning av spänningstillväxt, sprickbildning och vidhäftningsbortfall vid samverkan mellan berg och sprutbetong har testats och utvärderats.

Tunnlar och rum i berg konstrueras oftast med valvformade tak som statiskt kan bära det omgivande bergets tyngd.

Komplicerade 3D geometrier uppkommer vid korsningar med andra tunnlar och öppningar vilket försvårar en analys av samverkan mellan berg med ojämna ytor och sprutbetong med varierande tjocklek.

Vidhäftningsbortfall, sprickbildning, deformationer och spänningsuppbyggnad bör upptäckas tidigt och noggrant följas för att undvika stora skador, onödigt dyra reparationer och incidenter med nedfallande sten och sprutbetongpartier.

Metoden baseras på enkel teknisk utrustning och störningen i en tunnels drift blir minimal vid mätning. De mätdatabaser som byggs upp kommer att få praktisk betydelse vid planering för effektivt storskaligt anläggnings- och bergbyggande med optimalt utformade sprutbetongförstärkningar.

Metoden är lämplig för att på ett standardiserat sätt användas vid kvalitetsuppföljning.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Utvärdering av fältmetod för mätningar på sprutbetong", Andreas Sjölander, KTH,

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare