Projekt 11841 Avslutat Produktionskalkylen som informationsbärare och managementverktyg

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid LTU. Det övergripande målet för projektet var att visa hur en väl genomförd produktionskalkyl kan förbättra byggföretagets affärer, produktivitet och lönsamhet. Projektet genomfördes som en förstudie, som kommer att gå vidare till ett mer omfattande forskningsprojekt.

Projektet redovisas i rapporten "Förstudie. Produktionskalkylen som managementverktyg och informationsbärare" (Annelie Karlsson, LTU/PEAB, 19 sidor och bilagor).

Projektansvarig
  • Peab
Projektledare
Relaterade projekt