Projekt 11774 Avslutat Mjukvara för armerade bro- och anläggningskonstruktioner, etapp 2

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet är att utveckla en programvara för hantering av armering och ingjutningsgods i bro- och anläggningskonstruktioner. Den skall utgöra stöd för både projektörer och byggarbetsplatser. I projektet ingår att implementera programvaran i ett befintligt CAD-system. Utförs i samarbete med NCC Teknik, Vägverket Konsult och StruSoft.

Stluredovisningen utgörs av rapporten "MABA - Mjukvara för Armerade Bro- och Anläggningskonstruktioner etapp 2", Håkan Hansson och Johnny Roos, bägge Strusoft.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt