Projekt 11605 Avslutat Mjukvara för armerade bro- och anläggningskonstruktioner

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var att utveckla en programvara för hantering av armering och ingjutningsgods i bro- och anläggningskonstruktioner. Den skall utgöra stöd för både projektörer och byggarbetsplatser. I projektet ingick att implementera programvaran i ett befintligt CAD-system. Utfördes i samarbete med NCC Teknik, Vägverket Konsult och StruSoft.

Slutredovisningen utgörs av rapporten MABA - Mjukvara för Armerade Bro- och Anläggningskonstruktioner, etapp 1, Håkan Hansson, Strusoft (18 sid jämte bilagor).


Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt