Projekt 11664 Avslutat Implementering av ny teknik via kalkylsystemet MAP - etapp 2

Projekttid

Sammanfattning

Syftet var att utveckla informationsmaterial för spridning av resultat från ett tidigare projekt inriktat mot utveckling av en metod för att implementera nya produktionsmetoder i byggprocessen via kalkylverktyget MAP. Samarbete med Högskolan i Halmstad.

Projektet redovisas i rapporten "Räkna med ny teknik - om konsten att välja rätt", Christina Claesson-Jonsson, Mats Jirebäck och Bengt Larsson (41 sid).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt