Projekt 11445 Avslutat Implementering av ny teknik via kalkylsystemet MAP

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var att utveckla en metod för att implementera nya produktionsmetoder i byggprocessen via kalkylverktyget MAP. Samarbete med Chalmers Lindholmen och Högskolan i Halmstad.
Projektet har redovisats i rapporten Räkna med ny teknik - Om konsten att välja rätt( 32 s), Christina Claeson-Jonsson m fl.

Projektansvarig
  • NCC AB
Projektledare
Relaterade projekt