Projekt 11784 Avslutat Provning av bundna bärlager, E6 Fastarp-Heberg

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

En provväg utfördes 1996 på E6, sträckan Fastarp-Heberg med FAS-konceptet, som är den mest och bäst uppföljda både i fält och med laboratorieprovningar i Sverige under senare år. Huvudsyftet med detta projekt var att utifrån dessa uppföljningar presentera utvärderingsmetoder med relevanta kriterier vad gäller teknisk livslängd mot utmattningsrelaterad sprickbildning hos olika bitumenbundna bärlager.

Projektet utfördes tillsammans med VTI och med delfinansiering från Vägverket.

Slutredovisningen utgörs av VTI rapport 609 "Evaluering av asfaltkonstruktion E6 Fastarp - Heberg" Safwat F Said och Hassan Hakim (37 sidor).

Projektansvarig
  • NCC Roads AB
Projektledare
Relaterade projekt