Projekt 12654 Avslutat Rivbranschens arbetsmiljöutbildning

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

Riv- och Saneringsentreprenörerna och Håltagarna har under våren 2012 arbetat fram en utbildning om arbetsmiljö med speciell inriktning på personer som arbetar praktiskt med rivning och som inte har någon tidigare utbildning. Syftet är att ge kursdeltagarna kunskap om risker och skyddsåtgärder så att de kan arbeta säkrare och därmed kan olyckor och hälsorisker minimeras.

Alla företag som är anslutna till Riv- och Saneringsentreprenörerna och Håltagningsentreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier får tillgång till kursmaterialet för att kunna hålla egna utbildningar för sin personal. En lärarhandledning har också tagits fram. Företagen har möjlighet att själva komplettera materialet och anpassa kursen efter det egna företagets specifika verksamhetsområde.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Rivbranschens arbetsmiljöutbildning", Gunilla Bernevi Rex, Rex Hus och Miljökonsult AB, Per Karlsson, Riv- och Håltagning AB, Peter Retsmar, Destroy Rebuildning Company AB och Lars Sandström, Riv- och saneringsentreprenörerna (sju sidor och ett omfattande utbildningsmaterial.

Projektansvarig
  • Riv- och Saneringsentreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier
Projektledare
Relaterade projekt