Projekt 13211 Avslutat Arbetsmiljö för rivbranschen – En vägledning

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad
Webbplats

Sammanfattning

Riv- och Saneringsentreprenörerna i samarbete med Håltagningsentreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier har tidigare tagit fram en arbetsmiljöutbildning för rivbranschen (SBUF 12654 ”Rivbranschens arbetsmiljöutbildning”). Den riktar sig till dem som arbetar praktiskt med rivning och som kanske har dålig kunskap om risker i arbetet och hur man skyddar sig.

Bakgrunden till projektet ”Arbetsmiljö vid rivning, sanering och håltagning – en vägledning” är de många hälsoriskerna och olycksfallen inom byggbranschen, där de som arbetar med rivning, sanering och håltagning är en särskilt utsatt grupp. De som river måste ha kunskap om hur det aktuella huset ska rivas för att förhindra bland annat ras- och fallolyckor. Det finns också risker med farliga ämnen som friläggs och måste saneras i samband med rivning. Här behövs kunskap om var farliga ämnen finns eller kan finnas och vad man ska göra om man hittar farliga ämnen.

Utifrån arbetsmiljökursens material har en vägledning i arbetsmiljö för rivbranschen tagits. Den innehåller de flesta av bilderna och kortfattade texter som kommenterar. Skriften delas ut kostnadsfritt till medlemsföretagen i Riv- och Saneringsentreprenörerna och kan köpas av andra företag.

Projektansvarig
  • Riv- och Saneringsentreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier
Projektledare
Relaterade projekt