Projekt 12766 Avslutat Målningsrobot för vägmarkeringar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Utvecklingsarbetet inleddes med att krav- och designdokument togs fram och först därefter började detaljerat utvecklingsarbete i form av ritningar och utveckling av programvara. Efter ritningarna gjordes materialbeställningar. Den största delen av arbetet har varit utveckling av programvara som delats upp i tre delar. Ett styr- och reglerprogram för att styra kranen, ett visionsystem för att ge användaren och kranen input och ett användargränssnitt för att användaren ska kunna kommunicera och ge kranen kommandon.
Slutligen har mekanik, kraftförsörjning och elektronikkomponenter sammansatts till en enhet och tester har genomförts. Först testades delsystem och kranen i vårt utvecklingslaboratorium. Sedan skickades all utrustning till vår samarbetspartner för montering på lastbil och intrimning av hela systemet.

Projektet avslutades med en demonstration där vägmarkeringssymboler ”målades” på marken

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Målningrobot", Klas Rosendahl, Street Smart Equipment, (10 sidor).

Projektansvarig
  • SVEVIA
Projektledare
Relaterade projekt