Projekt 12565 Avslutat Automatisering av handläggningsbilar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Det övergripande målet med projektet var att åstadkomma produktivitetsförbättringar, kostnadsminskningar, tidsbesparingar, lägre risker genom kortare exponering i trafikmiljön och förbättrad arbetsmiljö.

Lösningen går ut på att automatisera handläggningsarbetet. Det sker genom att en kran med applikator monteras på plogfästena fram på ett arbetsfordon. Kranen är förprogrammerad för att kunna lägga vägmarkeringar. Operatören ger kranen kommando vilken vägmarkering som ska läggas. Därigenom uppnås fördelar som att ingen personal befinner sig ute på vägen, endast en anställd behövs för att utföra arbetet och arbetet sker snabbare än idag. Dessutom krävs, på skyddsklassade vägar, färre TMA-fordon och mindre skyddsanordningar än idag i och med att ingen personal befinner sig ute på vägen.

Projektet har delats in i olika etapper. Projektet kommer att slutföras under nästa etapp (SBUF 12766) genom att en funktionsduglig prototyp färdigställs.

Projektet har hittills finansierats av Trafikverket, Svevia, Skyltfonden och utvecklarna Street Smart Equipment (SSEQ) och Road Marking Equipment (RME).

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Automatisering av handläggningsbilar", Klas Rosendahl, Street Smart Equipment AB (fem sidor).

Projektansvarig
  • Svevia AB
Projektledare
Relaterade projekt