Projekt 11166 Avslutat Value Chain Management in Construction

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

Forskning vid KTH inom forskningsprogrammet Competitive Building. Syftade till att utveckla en processmodell för bostadsbyggande som kan bidra till optimering av kostnader i värdekedjan och minskning av tidsåtgången. Utmynnade i en manual för tids- och kostnadseffektivt bostadsbyggande.

Redovisningen utgörs av doktorsavhandlingen "Process oriented information management in construction - information systems supporting the work processes of project managers and project groups", Christian Lindfors, KTH (250 sid).

Projektansvarig
  • NCC AB
Projektledare
Relaterade projekt