Projekt 9051 Avslutat Administration av värdekedjan i byggandet

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

Forskning vid KTH inom forskningsprogrammet Competitive Building. Syftade till att utveckla en processmodell för bostadsbyggande som kan bidra till optimering av kostnader i värdekedjan och minskning av tidsåtgången.
Projektet har redovisats i doktorsavhandlingen Process oriented information management in construction - information systems supporting the work processes of project managers and project groups, Christian Lindfors, KTH (250 sid) samt i sammanfattningen Administration av värdekedjan i byggandet (15 s), Christian Lindfors.

Projektansvarig
  • NCC AB
Projektledare
Relaterade projekt