Projekt 13009 Avslutat Krav på metod för hantering av geotekniska risker i byggprojekt - Genomgång och analys av fallstudie

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Skador till följd av utfall av negativa geotekniska risker kostar stora summor för svensk byggindustri. Det krävs därför en effektiv och transparent riskhantering som kan minska kostnaderna. I dagsläget används sällan de verktyg som finns tillgängliga för riskhantering fullt ut i byggprojekten.

Denna rapport visar hur ett sådant verktyg, Svenska Geotekniska Föreningens metodbeskrivning för geoteknisk riskhantering (SGF Rapport 1:2014), kan användas i praktiken. Vi ger ett omfattande illustrativt exempel på hur riskhantering kan utföras i alla skeden av ett typiskt geotekniskt projekt från idéfas till driftskede. Exemplet är fingerat men baserar sig på schakt och grundläggning till utbyggnaden av Hästsportens hus vid Solvalla travbana från 1992.

Slutredovisningen utgörs av rapporten ”Hantering av geotekniska risker i byggprojekt”, Johan Spross, KTH), Lars Olsson, Geostatistik, Staffan Hintze, NCC, och Håkan Stille, Geokonsult Stille (101 sidor med bilaga).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt