Projekt 13350 Avslutat Energikartan – en vägledning till den energieffektiva byggnaden med Sveby och ByggaE

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektet syftade till att ta fram en tydlig vägledning - en energikarta - för branschaktörer för att säkerställa att byggnaders energiprestanda uppfyller de allt hårdare krav som ställs. I första hand placerades Sveby och ByggaE på energikartan, men även andra befintliga metoder, som BeBo-processen, BELOK Totalprojekt, Miljöbyggnad och Energilotsen har behandlats.

Den förbättrade tydligheten kommer förhoppningsvis att öka kompetensen, intresset och engagemanget bland olika branschaktörer när åtgärder skall genomföras för att nå energimålen samt öka kännedomen och användbarheten hos tillgängliga hjälpmedel.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Energikartan - En kartläggning av hur viktiga energipåverkande moment i byggprocessen behandlas i olika metoder", Johan Alte, Veidekke, Per Levin, Projektengagemang, och Anna-Lena Lane och Thorbjörn Gustavsson, bägge RISE (15 sidor och 4 bilagor).

Projektansvarig
  • Veidekke Entreprenad AB
Projektledare
Relaterade projekt