Projekt 13606 Avslutat Arbetskrafts- och totalfaktorproduktivitet i bygg- och anläggningssektorn

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Det finns olika sätt att mäta produktivitet. Resultatet av den metod som baseras på information från nationalräkenskaperna (NR) visar att utvecklingen av produktivitet i bygg- och anläggningsbranschen är sämre än motsvarande utveckling i andra samhällssektorer. Tack vare tillgång till internationell statistik har vi emellertid kunnat visa att den svenska utvecklingen inte är systematiskt annorlunda än i ett antal andra länder. Problemet med svag produktivitetsutveckling i branschen tycks därför vara generellt. Utvecklingen i Sverige verkar emellertid vara sämre efter den globala finansiella krisen än i de andra länderna och produktivitet tycks också ha haft svårare att återhämta sig. Branschen brukar delas upp i byggande av fastigheter och infrastruktur samt markjobb. Som ett komplement innehåller rapporten också ett försök att separat analysera dessa två typer av aktiviteter i Sverige

Projektansvarig
  • Byggföretagen
Projektledare
Relaterade projekt