Projekt 11078 Avslutat Indexmetod för värdering av brandrisker i byggnader ? utvärdering och vidareutveckling

Projekttid

Sammanfattning

Vidareutveckling av indexmetoden efter utvärdering av ca 20 byggnader i minst fyra nordiska länder. Samarbete med Trätek och Iceland Fire Authority. Projektet har resulterat i fyra rapporter, varav en s k kontenta publicerad våren 2003, resultat i sammandrag från Institutet för Träteknisk Forskning. Däri presenteras indexmetoden version 2.0.

Projektansvarig
  • Skanska Nya Hem
Projektledare
  • Birgit Östman
Relaterade projekt