Projekt 11420 Avslutat Kvalitetsvärdering med Dor

Projekttid

Sammanfattning

Syftet med projektet var att fortsätta utvärderingen av en ny mätmetod, s k DOR-mätning (Density On the Run) för kontroll av homogenitet i asfaltbeläggningar. Metoden kompletterar traditionell metod för kvalitetskontroll med hålrumsprovning. Projektet har omfattat utvärdering av objekt som Vägverket mätt upp i egen regi och utveckling av tekniska beskrivningar för användning i förfrågningsunderlag. Samarbete med Skanska Sverige AB och Vägverket.

Projektet redovisas i rapporten Kvalitetsvärdering med DOR, Johannes Segerpalm och Bo Sävinger (58 sid). Det redovisade resultatet beskriver produktens homogenitet och ger ett mycket bra underlag för värdering av asfaltbeläggningen vid besiktning, men är också en god hjälp för beställaren att bedöma beläggningen under dess livslängd. Metodbeskrivningen har anpassats till Vägverkets profil och kommer att publiceras som en s k. VVMB-metod inom kort (dec 05).


Projektansvarig
  • NCC Roads
Projektledare
Relaterade projekt