Projekt 11136 Avslutat Implementering av moderna mätmetoder för kvalitetsvärdering av beläggningsarbeten

Projekttid

Sammanfattning

Projektet har utvärderat möjligheterna att etablera en ny mätmetod, så kallad DOR-mätning, för kontroll av homogenitet i asfaltbeläggningar. Det har omfattat jämförande studier med DOR, Georadar, Laser RST, värmekamera respektive kontroll av borrkärnor på laboratorium vilket föreskrivs i ATB. Samarbete med Skanska Sverige AB och Vägverket.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Implementering av moderna mätmetoder för kvalitetsvärdering av beläggningsarbeten", Johannes Segerpalm och Bo Sävinger (35 sid).

Projektansvarig
  • NCC AB
Projektledare
Relaterade projekt