Projekt 12431 Avslutat Utveckling, test & utvärdering av maskin för drift o underhåll av vägarnas sidoområden. Etapp 2 prototyptillverkning

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var att ta fram en prototyp till ett fordon för drift och underhåll av vägarnas sidoområden som arbetar från sidoområdet. Efter att Trafikverket och entreprenörer tidigare provat och misslyckats i försök med befintliga fordon har föreliggande projekt initierats. Prototypframtagningen bygger på en radikal patenterad innovation till ett 6-hjuligt fordon med drivning på samtliga hjul där dessa kan höjas upp till en meter och därmed medge körning över vägräcken och andra hinder. Tekniken medger att fordonet hålls horisontellt under arbete i sluttande sidområden. Projektet är omfattande och denna del avser teknikutveckling av hårdvaran, mekanisk uppbyggnad av ram, chassi, kraft-försörjning och -fördelning samt ergonomiskt anpassad hytt.

Den tekniska konstruktionen har verifierats. Fordonets ram, chassi, hjul och cylindrar med flera komponenter för hjulens höjning är tillverkade. Tyngre hydrauliska komponenter är inköpta. Hytt tillverkad och monterad. Elektronik specificerad. Sensortekniker har analyserade, utveckling, anpassning, provning, programmering och montage återstår.
Simulering av dynamisk modell av fordonet har utförts vid UMIT Research Lab i Umeå och verifierar att fordonet kommer att fungera på avsett sätt, det vill säga ett fordon med förmåga att köra över vägräcken och att arbeta med chassit horisontellt i lutande sidoområden.

Kommande test och utvärdering skall fokusera på att nå högsta möjliga säkerhet, optimal ergonomi och förutsättningar för fordonets produktivitet.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Sidoområdesfordon Etapp 2 prototyp", Mikael Hellsten, n-Zyme AB (sju sidor och tre bilagor).

Projektansvarig
  • NCC Roads AB
Projektledare
Relaterade projekt