Projekt 13305 Avslutat Samverkansberäkningar byggnad/undergrund - Fas III

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Det har länge saknats användarvänliga program som fullt ut möjliggör samverkansberäkningar mellan byggnadskonstruktion och undergrund. Geotekniska programvaror kan modellera jordens egenskaper medan möjligheterna att modellera byggnadskonstruktionen är begränsade. För strukturmekaniska programvaror gäller det omvända, där diskreta fjädrar oftast används för att modellera jorden.

För att optimera projekterings- och dimensioneringsarbetet har en programmodul, som binder ihop den geotekniska och den strukturmekaniska modelleringen skapats i samband med
SBUF projekt 12611 - Utveckling av datorprogram för samverkansberäkningar byggnad/undergrund, och
SBUF-projekt 13075 - Samverkansberäkningar byggnad/undergrund Fas II.

Beräkningsmodulen, som fick namnet 3D Soil, är en modul till strukturanalysprogrammet FEM-Design. Den nya programuppbyggnaden möjliggör införandet av fler grundläggningstyper och grundläggning med pålar. I januari 2018 släpptes FEM-Design 17 som innehåller verktyg för modellering, analys och dimensionering av pålar tillsammans med en beskrivning av de nya funktionerna och en uppdaterad användarmanual.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Samverkansberäkningar byggnad/undergrund Fas III", Sam Shiltag, Strusoft AB (tio sidor och två nedladdningsbara bilagor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt