Projekt 8030 Avslutat Stabilisering av organisk jord

Projekttid

Sammanfattning

Slutredovisningen utgörs av doktorsavhandlingen "Soil Improvement Based on Environmental Geotechnics", Josef Mácsik, LTU (48 sidor och 10 vetenskapliga artiklar).

Till projektet hör även förstudien "Stabilisering av organisk jord med cement- och puzzolanreaktioner", Karin Axelsson, Sven-Erik Johansson och Ronny Andersson (60 sidor med bilagor). Denna rapport har framtagits med stöd från SBUF inom forskningsprogrammet Svensk Djupstabiliseringen.

Projektledare
Relaterade projekt