Projekt 11587 Avslutat Samverkan mellan grundplatta och kohesionspålar: Uppmätning av portrycksförändringar och kontakttryck. Tillägg

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var att skapa bättre förståelse för hur samverkan mellan platta, pålar och undergrund påverkar funktionen för grundläggning med kohesionspålar på mäktiga lerlager. Projektet omfattade mätningar i fält, analys av mätdata och en jämförelse med existerande modeller för beräkning av sättningar, pållaster och jordtryck. Samarbete med NCC och Ramböll.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Samverkansgrundläggning med kohesionspålar, Polishuset i Uppsala. En projektsammanställning", Gary Axelsson och Sadek Baker, Skanska (9 sidor).

Projektansvarig
  • Skanska Teknik AB
Projektledare
Relaterade projekt