Projekt 11240 Avslutat Samverkan mellan grundplatta och kohesionspålar: Uppmätning av portrycksförändringar och kontakttryck

Projekttid

Sammanfattning

Syftet med projektet var att skapa bättre förståelse för hur samverkan mellan platta, pålar och undergrund påverkar funktionen för grundläggning med kohesionspålar på mäktiga lerlager. Omfattade mätningar i fält, analys av mätdata och en jämförelse med existerande modeller för beräkning av sättningar, pållaster och jordtryck. Samarbete med NCC och Ramböll. Projektet har redovisats i ett examensarbete.

Projektansvarig
  • Skanska Teknik AB
Projektledare
Relaterade projekt