Projekt 11521 Avslutat Geoelektriska metoder som verktyg för design och byggande av tunnlar i berg

Projekttid

Sammanfattning

Forskning vid LTH. I en förstudie har lagts grunden för bättre metoder för undersökning av bergets egenskaper för design och byggande av tunnlar i berg, med tunnelbygget vid Hallandsåsen som tillämpningsexempel. Huvudprojektet avses resultera i en prognosmodell för vatteninläckage baserad på geoelektriska data och andra data som normalt finns tillgängliga i denna typ av projekt. Samfinansiering med Banverket.

Rapporten heter The applicability of geoelectrical imaging as a tool for design and construction in rock, a pre-study, Jens E Danielsen and Torleif Dahlin Lunds Tekniska Högskola (22 sid).

Projektansvarig
  • Skanska-Vinci HB
Projektledare
Relaterade projekt