Projekt 12139 Avslutat Energibesparing genom teknisk isolering del 2

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var huvudsakligen var att sprida information och de budskap som tidigare projekt genererat.

Projektet har bestått av tre delar:
1) Auktorisationssystem "Energieffektiv Teknisk Isolering" för isoleringsbranschen
2) Mätning av isoleringens effekt på varmvattenrör och ventilationskanaler
3) Energiklassificering av isolering likt vitvaruklassning.

Slutredovisningen utgörs av en sammanfattning (två sidor) och fyra bilagor. Bilaga 1 "Artikel i VVS Forum med information om auktorisationssystemet", Bilaga 2 "Artikel i VVS Forum med information om testen av rörisolering, Bilaga 3 "Informationsmaterial om aktorisationen", och Bilaga 4 "SP-rapport från testet av isolering av ventilationskanaler".

Projektansvarig
  • Isoleringsfirmornas Förening
Projektledare
Relaterade projekt