Projekt 11779 Avslutat Energibesparing genom teknisk isolering

Projekttid

Sammanfattning

Projektet syftade till att höja medvetenheten om värdet av att isolera tekniska installationer. Underlag togs fram av branschen för att påvisa bristerna när det gäller såväl upphandling som utförande av isoleringsinstallationer. Detta underlag avses användas i kontakter med myndigheter, allmänhet, beställare, konsulter och skolor.

Projektansvarig
  • Isoleringsfirmornas Förening
Projektledare
Relaterade projekt