Projekt 13887 Avslutat Spännbetongkonstruktioner-tillståndsbedömning och åtgärder

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

I denna rapport har vi presenterat varför betong bryts ner över tiden, vad man kan göra åt det och framför allt hur man på ett effektivt och trovärdigt sätt kan bedöma en betongkonstruktions beständighet. Vi har presenterat ett flertal olika tekniker för oförstörande provning (OFP) och använt många av dessa i laboratorieundersökningar men framför allt har de tillämpats i ett flertal fältprojekt.

Det övergripande fokus i projekt har varit spännarmerade betongkonstruktioner och
möjligheten att undersöka defekter i foderrör. Eventuella defekter i form av hålrum och fukt/vatten kan leda till korrosion vilket i sin tur allvarligt kan försämra konstruktionens bärförmåga och livslängd. Vi har visat att om man kombinerar olika OFP tekniker så kan man detektera hålrum i foderrör. Det har visat sig att en kombination av georadar, ultraljud och Impact Echo är en framgångsrik metodik för just detta.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt