Projekt 12312 Avslutat E-fakturering i byggbranschen

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial
Informationsblad
Webbplats

Sammanfattning

Tidigare har BEAst, med ekonomiskt stöd av SBUF, drivit ett projekt för att ta fram en standard för elektronisk fakturering i Sverige. NCC, Peab och Skanska har för avsikt att gå ett steg längre genom att ta fram en gemensam tillämpningsanvisning av standarden samt att skapa gemensamma elektroniska ingångar.

Syftet med projektet var att göra det så enkelt som möjligt för leverantörerna och därmed skapa förutsättningar för att massansluta leverantörer. De tre stora går i täten, men resten av branschen kommer att ha samma nytta av och tillgång till resultatet.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Projekt Fakturasamordning", Peter Fredholm, BEAst (tre sidor och bilagor).

Projektansvarig
  • Peab Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt