Projekt 12538 Avslutat Hygrotermiska förhållanden i inneluften - Standarder, referensdata och pc-program för indata

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Syftet med forsknings- och utvecklingsprojektet var att mäta hygrotermiska förhållanden i cirka 100 lägenheter under minst ett år med mätningar var 6:e minut.
Utifrån statistisk analys beskrivs dimensionerande värden för svenska förhållanden. Standarder som beskriver fukttillskott, RF och innetemperatur som funktioner av utetemperaturen tas fram, motsvarande EN13788 och EN15026 fast för svenska förhållanden. Typiska variationer under dygnet och veckan vid olika tider under året beskrivs vilket kompletterar ovan nämnda standarder genom att ta hänsyn till brukarpåverkan. Ett datorprogram som beskriver inneklimatförhållanden tas fram och ska finnas allmänt tillgängligt.

Slutredovisningen utgörs av rapporten ”Hygrotermiska förhållanden i inomhusluften”, Hans Bagge och Dennis Johansson, bägge LTH.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt