Projekt 11639 Avslutat Möjligheter att minska stomljud vid borrning, bilning och mejsling

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var att undersöka vilka möjligheter som finns för att kunna minska bullerstörningar från borrning, bilning och mejsling i betong, tegel, puts eller lättklinker. Omfattade inhämtning av information från akustikexpertis, intervjuer med beställare, kontakter med maskintillverkare och intervjuer med entreprenörer. Utfördes i samarbete med Högskolan i Halmstad.

Projektansvarig
  • Tidermans Hyrmaskiner AB
Projektledare
Relaterade projekt