Projekt 11171 Avslutat Who will buy smart homes?

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid KTH inom forskningsprogrammet Competitive Building. Syftade till att undersöka vilken nytta boende i intelligenta hus har av olika IT-lösningar i hemmet samt vilka IT-lösningar boende vill ha och är beredda att betala för. Omfattade intervjuer och enkäter med boende bland annat i JM:s pilotprojekt Vallgossen och Hagaberg i Stockholm.
Resultatet presenteras i licentiatuppsatsen "Smarta hem - köpmotiv och nytta, en undersökning av de boendes värdering av IT-stödda funktioner i tre unika byggprojekt" (69 s exkl bilagor), Greger Sandström, KTH.

Projektansvarig
  • JM AB
Projektledare
Relaterade projekt