Projekt 11666 Avslutat Produktivitetsmätningar som förändringsverktyg

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid LTU. Syftet var att uppmärksamma värdet av ett strukturerat produktivitetsarbete som ett medel för effektivisering av byggprocessen hos svenska byggföretag. Detta för att om möjligt skapa en ökad förståelse för och intresse av ett förbättringsarbete baserat på resultaten av produktivitetsmätningar. Mål för forskningsprojektet var att ge entreprenad- och installationsföretag praktisk handledning i hur man kan använda mätningar av produktivitet i en förbättringsprocess.

Slutredovisningen utgörs av licentiatuppsatsen "Produktivitetsmätningar som förbättringsverktyg: en kartläggning av arbetsproduktivitetsmätningar på svenska byggarbetsplatser", Azam Forsberg, Luleå Tekniska Universitet (82 sidor och bilagor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt