Projekt 11538 Avslutat Förstudie om produktivitetsfrågor

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

Forskning vid LTU. Förstudie som syftat till att skapa ett underlag för ett större projekt med fokus på produktivitetsfrågor och industriellt byggande.

Projektet redovisas i Förstudie om produktivitetsfrågor (27 s), Jan Jonsson, LTU, forskningsrapport 2005:04.

Projektansvarig
  • Jan Byfors
Projektledare
Relaterade projekt