Projekt 11647 Avslutat Förstärkning av konstruktioner med extern förspänning

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid LTU. Syftade till att bygga upp kunskap om förstärkning av befintliga konstruktioner med utanpåliggande, ej vidhäftande spännlinor av stål eller kolfiberspännkablar. Speciellt fokus lades på förankringsanordningarna där lasten tas in, effekter av partiell förspänning samt inverkan av aggressiv miljö.

Slutredovisningen utgörs av licentiatuppsatsen "Mechanical Anchorage of Prestressed CFRP Tendons", Anders Bennitz, LTU (293 sidor med bilagor).

Projektansvarig
  • Skanska Teknik AB
Projektledare
Relaterade projekt