Projekt 10007 Avslutat Förstärkning av byggnads- och anläggningskonstruktioner med utanpåliggande spännkablar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid LTU. Syftade till att bygga upp kunskap om förstärkning av befintliga konstruktioner med utanpåliggande, ej vidhäftande spännlinor av stål eller kolfiberspännkablar. Speciellt fokus skall läggas på förankringsanordningarna där lasten tas in, effekter av partiell förspänning samt inverkan av aggressiv miljö. Samarbete med KTH. Samfinansiering med Skanska Teknik AB och Stabilator AB.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Pre-stressed Fibre Reinforced Polymer Composites in Civil Engineering. State of the art report." , Håkan Nordin , LTU (37 sidor).

Projektansvarig
  • Skanska Teknik
Projektledare
Relaterade projekt