Projekt 11585 Avslutat Betong för lagring av flytande gas, Steg II

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Har klarlagt hur riktigt låga temperaturer påverkar beständigheten hos fuktig betong genom studier av frostbeständighet och isbildning vid temperaturer ned till ?70oC. Samarbete med LTH.

Redovisningen består av rapporten Betong för lagring av flytande naturgas, undersökning steg II, inverkan av mycket hög fuktnivå, inverkan av axtremt låg temperatur, - 196 grader C, Göran Fagerlund, Björn Johannesson, Byggnadsmaterial, LTH (28 sid jämte bilagor) samt sammanfattning med slutsatser från hela undersökningen (9 sid).

Projektansvarig
  • Skanska International Civil Engineering AB
Projektledare
Relaterade projekt