Projekt 11044 Avslutat Betong för lagring av flytande gas. Beständighet vid låg temperatur

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Har klarlagt hur frystemperaturen påverkar beständigheten hos fuktig betong. Har omfattat studier av frostbeständighet och isbildning vid temperaturer ned till - 50oC. Samarbete med LTH.

Resultaten redovisas i rapporten "Betong för lagring av flytande naturgas, frysfenomen och frostbeständighet vid frysning till -50 gr C", Björn Johannesson och Göran Fagerlund LTH.

Projektansvarig
  • Skanska Teknik
Projektledare
Relaterade projekt