Projekt 13365 Avslutat Legionellaportal etapp2

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Webbplats

Sammanfattning

VVS-installationers utförande, skötsel och drift har avgörande betydelse att förhindra tillväxt av legionellabakterien. Ökad tillväxt av bakterien ökar risken för brukarnas ohälsa. Dessvärre har antalet personer som smittats av legionellabakterien ökat de senaste åren. Därför är kunskapsbehovet om rätt utförda och rätt driftade VVS-installationer mycket viktig del för vårt välbefinnande och det under byggnads hela livscykel.

Legionellaportalen innebär en kunskapssammanställning att få bättre projekterade, utförda och driftade VVS-installationer. Portalen ska förhoppningsvis även höja den allmänna kunskapsnivån om legionella. Portalen ska stärka installatörernas, byggherrens, fastighetsägarens/förvaltarens, projektörens och byggarens kompetens genom att sammanställa och tillgängliggöra kunskap om legionella. Portalen ska också ge brukaren kunskap om legionella och vad brukaren kan göra.

Slutredovisningen utgörs av webbplatsen www.stoppalegionella.se och en rapport om projektets genomförande, Thomas Helmerson, Säker Vatten AB.

Projektansvarig
  • Installatörsföretagen
Projektledare
Relaterade projekt