Projekt 13298 Avslutat Förstudie Legionellaportal

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Legionella är ett stort problem både vad gäller omfattningen och effekter av bakteriens spridning i tappvatten. Vissa hävdar att legionella tar fler liv än trafiken. Ett ökat fokus på energianvändning har satt fokus på temperaturer på både tappkallvatten och tappvarmvatten. Som exempel är det en riskfaktor att flera aktörer vill försöka sänka tappvarmvattentemperaturen utan att beakta hälsofaran. Installatörsföretagen och Säker Vatten anser att en fördjupad kunskapssammanställning är välbehövlig. Det är viktigt att denna kunskapssammanställning blir lättillgänglig, tillämpbar och uppdaterad. För att klara detta behövs ett samarbete mellan experter inom många olika områden och kunskap från både mikrobiologer och ingenjörer.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Legionellaportal. Förstudie inför portalbyggande, Hampus Asp, Säker Vatten AB (15 sidor med 2 bilagor).

Projektansvarig
  • Installatörsföretagen
Projektledare
Relaterade projekt