Projekt 13331 Avslutat Omarbetning av handboken "Reparation av murade fasader med korrosionsskador"

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar
Informationsblad

Sammanfattning

Handboken "Reparation av murade fasader med korrosionsskador" kom ut år 2007 för att underlätta hanteringen av ett angeläget problem för byggsektorn - renovering av byggnader från perioden 1940-1975. Handboken utgör en sammanfattning av resultaten från forsknings- och utvecklingsprojektet "Restaurering av murade fasader med korrosionsskador" som har bedrivits vid Lunds tekniska högskola mellan 2004-2007. Utöver forskarna deltog ett tiotal aktörer från industrin med lång erfarenhet från fastighetsförvaltning, renovering och utveckling av material till murat byggande. SBUF var samfinansiär till forskningsprojektet.

I föreliggande projekt ska handboken uppdateras. Handboken riktar sig till fastighetsägare, projektörer och entreprenörer som behöver åtgärda korrosionsskador i murade fasader. Omfattande renoveringar som under de gångna åren har genomförts i Sverige har skapat ett stort intresse för handboken. Första utgåvan på 1000 exemplar beräknas bli slutsåld under våren 2017 och Svensk Byggtjänst planerar för en andra utgåva.

Projekten till grund för handboken Reparation av murade fasader med korrosionsskador som försäljs genom Svensk Byggtjänst. Slutredovisningen utgörs av handboken "Reparation av murade fasader med korrosionsskador", Tomas Gustavsson, Johan Jönsson och Miklos Molnar (88 sidor).


Projektansvarig
  • Byggföretagen
Projektledare