Projekt 12256 Avslutat BIM för byggmästare/entreprenörer

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad
Webbplats

Sammanfattning

Denna handbok avses att vara ett stöd för dig som vill börja använda Bygginformationsmodellering, BIM, i din verksamhet.
Den finns nu i en första version som skall revideras i juni 2010 när vi har fått in synpunkter från användning i fler företag och projekt.

Arbetet bedrevs i SBUF-projekt 12256 av sju byggmästarföretag: Einar Mattson Byggnads AB, BOL Entreprenad AB, Byggnads AB Åke Sundvall, Byggnadsfirman Viktor Hanson AB, Folkhem Produktion AB, Maxera Bostad AB och Q-Gruppen AB med stöd från SBUF.

Ladda gärna ner handboken som en pdf-fil till din egen dator.

Bilagor i word och excel för egen användning ligger under www.openbim.se

Slutredovisningen utgörs av handboken "BIM ByggnadsIformationsModeller för byggmästare", Carl-Erik Brohn (83 sidor med bilagor). Använd den med gott omdöme och lämna gärna förslag till förbättringar.

Projektansvarig
  • Einar Mattson Byggnads AB
Projektledare
Relaterade projekt