Projekt 12417 Avslutat BIM för byggmästare/entreprenörer - Implementering - Projektering och upphandling av projektörer

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial
Informationsblad

Sammanfattning

Projektet avsåg att i ett konkret byggprojekt följa upp och dokumentera möjligheter och problem och ge rekommendationer till arbetssätt och ge underlag för att utveckla handboken BIM för byggmästare som är ett resultat av SBUF projektet 12256 BIM för byggmästare/entreprenörer
Syftet var att skapa ett konkret stöd för byggmästarens styrning av projekteringen genom en rapport som kompletterar handboken BIM för byggmästare Kapitel 3 med erfarenheter från ett byggprojekt.
Rapporten grundades på uppföljningen av ett verkligt byggprojekt med bostäder på totalentreprenad som startade i maj 2010 med programarbete, och som under hösten och vintern 2010 fortsatte med förslags- och systemhandlingar till och med mars 2011.
Rapporten innehåller genomarbetade råd och anvisningar för projekteringsledningen samt förbättrade, konkreta mallar för upphandlingar av olika typer av projektörer.
Einar Mattson Byggnads AB var sökande. Samarbete genom erfarenhetsutbyte och remisser har skett med intressenterna i projektet BIM för byggmästare BOL Entreprenad AB, Byggnads AB Åke Sundvall, Byggnadsfirman Viktor Hanson AB, Folkhem Produktion AB, Maxera Bostad AB och Q-gruppen AB och med företag som deltog vid referensseminarium i januari.
Slutredovisningen utgörs av rapporten "BIM i ett bostadsprojekt. En handledning" med bilaga "Information, arbetssätt och systematik", Carl-Erik Brohn. I slutredovisningen ingår även en generell IT-manual. Slutredovisningen är gemensam för projekt 12417 och 12418.

Projektansvarig
  • Einar Mattsson Byggnads AB
Projektledare
Relaterade projekt