Projekt 11216 Avslutat Undersökningar och åtgärder i förorenade byggnader - Informationsskrift

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

Syftet med projektet var att ta fram ett lätttillgängligt informationsmaterial som gör att:
- undersökningar och bedömningar av förorenade byggnader i framtiden utförs på ett enhetligt sätt.
- undersökningar och åtgärder genomförs med beaktande av en god arbetsmiljö.
- boende och arbetande i förorenade byggnader kan känna en större trygghet i att undersökningar och åtgärder har genomförts på ett enhetligt och kvalitetssäkrat sätt.
Samarbete med Svenska Geotekniska Föreningen, Boverket med flera. Samfinansiering med Naturvårdsverket.

Projektet redovisas i Förorenade byggnader, undersökningar och åtgärder, Naturvårdsverkets rapport 5491, november 2005 (114 sid). Den kan beställas på ordertelefon 08-505 933 40.

Naturvårdsverket, Svenska Geotekniska Föreningen och SBUF anordnade ett seminarium om undersökning och åtgärder av förorenade byggnader den 2 maj 2006 på Naturvårdsverket i Stockholm. Presentationerna vid seminariet kan hämtas nedan.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB, Division Stockholm
Projektledare
Relaterade projekt