Projekt 13964 Avslutat ASK 2.0 Automatiserade, Standardiserade kontroller

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektet ASK 2.0 har resulterat i en beskrivning av nuläget, ett tydliggörande av möjligheter för effektivisering, ett underlag för en samsyn i processer, visioner om fortsatt digitalisering, kopplingarna till BIM, vägen till en standardisering och ett konkret verktyg som stöd till en digital kontrollplaneprocess.

Projektansvarig
  • Peab Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt