Projekt 11395 Avslutat Tillsatsmedel i asfalt - påverkan på arbetsmiljö och omgivning

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

Projektet syftar till att ta fram relevanta fakta om tillsatsmedel i asfaltbeläggningar och dess hälso- och miljöproblem. Det långsiktiga syftet med projektet är att informera branschen om eventuella risker (eller om det är ofarligt) med tillsatsmedel, peka på områden där mer kunskap behövs och slutligen försöka begränsa användningen av tillsatsmedel som kan vara tveksamma ur miljösynpunkt. Projektet syftar också till att ta fram ett underlag för ett evetuellt regelverk vid användande av olika tillsatsmedel i asfaltmassor. Samarbete med Previa och VTI.

Redovisningen, som utgörs av rapporten Tillsatsmedel i asfalt - påverkan på arbetsmiljö och omgivning, Arne Andersson, Previa, Torbjörn Jacobsson, VTI, och Bengt-Olle Persson, Peab Asfalt (20 sid).

Rapporten är en förstudie och ger en god överblick över problemområdet med avseende på förekommande tillsatser; i vilken omfattning och i vilka massatyper de används; trenden på detta område i omvärld och i framtiden; för- och nackdelar med tillsatsmedel; erfarenheter och miljöstudier.


Projektansvarig
  • Peab AB
Projektledare
Relaterade projekt