Projekt 11575 Avslutat Tillsatsmedel i asfalt - påverkan på arbetsmiljö och omgivning del 2

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektet syftade till att ta fram relevanta fakta om tillsatsmedel i asfaltbeläggningar och dess hälso- och miljöproblem. Det långsiktiga syftet med projektet är att informera branschen om eventuella risker (eller om det är ofarligt) med tillsatsmedel, peka på områden där mer kunskap behövs och slutligen försöka begränsa användningen av tillsatsmedel som kan vara tveksamma ur miljösynpunkt. Projektet syftade också till att ta fram ett underlag för ett evetuellt regelverk vid användande av olika tillsatsmedel i asfaltmassor. Samarbete med LTH. Samfinansiering med Vägverket.

Rapporten heter Tillsatsmedel i asfalt - påverkan på arbetsmiljö och omgivning, Arne Andersson, Previa, Torbjörn Jacobsson, VTI, och Bengt-Olle Persson, Peab Asfalt, 2006 (26 sid).

Projektansvarig
  • Peab Asfalt AB
Projektledare
Relaterade projekt