Projekt 13721 Avslutat Byggnadssystem av KL-trä i samverkan med andra material

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Sammantaget presenteras här den första delen av långsiktiga forskningsprojektet om
hybridkonstruktioner i trä och betong. Fyra olika stomtyper har presenterats varav
fördjupande fältundersökningar med tillhörande numeriska analyser har presenterats
för två av dessa. Den planerade fortsättningen av projektet inkluderar vidare fältundersökningar för en tredje stomtyp samt eventuella laboratorieförsök för att vidare
öka kunskapen i den här typen av byggsystem.

Projektansvarig
  • Skanska AB
Projektledare
Relaterade projekt