Projekt 12006 Avslutat Säkert asfaltarbete på väg

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Webbplats

Sammanfattning

SBUF-rapporten 11736 "Bättre arbetsmiljö för asfaltarbete på väg" bygger på flera studier av arbetsmiljön på asfalteringsarbeten. Rapporten belyser nyckelfrågor och presenterar lösningar på flera områden. Mötet med trafiken upplevs som den mest betydande arbetsmiljöfaktorn. Helst ska trafiken ledas andra vägar men det är inte alltid möjligt. De ofrivilliga kontakter som då uppstår mellan trafikanter och beläggningsarbetare ska ändå fungera på bästa sätt för båda parter.

Syftet med föreliggande projekt var att implementera resultaten av arbetsmiljörapporten genom att ta fram en folder som presenterar ett urval av problem och problemlösningar, kompletterat med IT-material för personlig presentation och Internetanvändning.

Foldrarna sprids kostnadsfritt till arbetsplatser genom de arbetsmiljöansvariga i deltagande företag och organisationer och i mån av tillgång till andra som anmäler intresse. Vänligen kontakta Lotta Northun på SBUF:s kansli: lotta.northun@sbuf.se

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt